Szkoła Jazdy Centrum

Wymagane dokumenty na kat. B

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie wymaganych dokumentów.
Są to następujące dokumenty:

  • wniosek na druku do pobrania w Centrum Językowym
  • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
  • jedna wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem; zachowane musi być równomierne oświetlenie twarzy)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego lub dodatkowego

Projekt i wykonanie: Portall - projektowanie stron internetowych i grafiki reklamowej