Szkoła Jazdy Centrum

Pierwsza Pomoc

Każdą sytuację należy najpierw ocenić, a następnie przedsięwziąć stosowne do zagrozenia środki bezpieczeństwa!

Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Niosąc pomoc poszkodowanym, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Trzeba pamiętać, ze poszkodowani i świadkowie zdarzenia reagują emocjonalnie, łatwo wpadają w panikę, która udziela sie wszystkim. Również udzielający pomocy ulega emocjom, działa w stresie, niekiedy sam może potrzebować wsparcia psychicznego.

Pierwsza pomoc

Zawsze najpierw udziela się pomocy najciężej poszkodowanym, a dopiero potem można zająć sie innymi osobami.
Zasadą jest, że udzielając pomocy poszkodowanym, informuje sie ich o tym, co i w jakim celu się robi. Sprzyja to uspokojeniu poszkodowanych, budzi ich zaufanie do ratownika i wiarę w jego kompetencje.

Jeśli poszkodowany może mówić, to trzeba zapytać go, jak sie nazywa, co sie wydarzyło, jak sie czuje, gdzie odczuwa ból, czy powiadomić kogoś z rodziny, a jak tak – to kogo itp. Ważna jest też umiejętność słuchania, zawsze należy wysłuchać poszkodowanego do końca, a dopiero później zadać mu kolejne pytanie.

W żadnym razie nie wolno pozostawić poszkodowanego bez opieki. Trzeba zadbać o ich bezpieczeństwo, zapobiec utracie ciepła i wspierać psychicznie, co pozwoli opanować wstrząs, a na pewno uchroni przed jego dalszym pogłębianiem się. Odpowiadając spokojnie i cierpliwie na pytania poszkodowanych, osłaniając ich przed ciekawskimi spojrzeniami gapiów, można im zapewnić pewien komfort psychiczny.

Jeżeli są świadkowie zdarzenia, to można ich zaangażować do udzielania pomocy. Trzeba im wyraźnie wskazać, w czym i jak mogą pomóc, i w miarę możliwości sprawdzać ich sposób wykonywania polecenia. Można tez poprosić ich o oznakowanie miejsca wypadku, wezwanie pomocy, sprawowanie opieki nad mniej poszkodowanymi, rozmawianie z nimi, wspieranie psychiczne itp.

W sytuacji, gdy w wypadku jest więcej poszkodowanych, najpierw trzeba udzielić pomocy osobom najciężej poszkodowanym, których życie jest zagrożone, np. osobom z zaburzeniami oddychania, zatrzymaniem akcji serca, rozległymi ranami, z silnymi krwotokami oraz pogłębiającym sie wstrząsie. Dlatego tak ważna jest wstępna ocena i analiza sytuacji i rozpoznanie urazów.

Tylko przestrzeganie wypracowanego na podstawie wieloletnich doświadczeń schematu postępowania ratowniczego, pozwoli udzielić pomocy sprawnie i w miarę bezpiecznie oraz uniknąć popełnienia błędu.

Projekt i wykonanie: Portall - projektowanie stron internetowych i grafiki reklamowej